Bliv medlem af Dansk Agapornis KlubDværgpapegøje-Nyt

Klubbens kontingent dækker et familiemedlemsskab. Dette giver samtlige til husstanden hørende familiemedlemmer ret til at deltage i klubbens aktiviteter, som for eksempel klubbens årlig events med mere.Standard1

Som nyt medlem vil du straks efter, at vi har registret din indmeldelse, modtage en velkomstpakke indeholdende blandt andet de, for tilmeldings året, udsendte nummer af Dværgpapegøje-Nyt, samt standardbeskrivelser (artsbeskrivelser) på alle naturfarvede dværgpapegøjer og spurvepapegøjer (i alt 17 beskrivelser) i det danske fuglehold.

Herefter vil du hver år blandt andet modtage 6 numre af Dværgpapegøje-Nyt (klubbens medlemsblad) samt nye og reviderede standardbeskrivelser med mere.

Som et medlemsgode, kan du få bedømt dine tilmeldte dværgpapegøjer og spurvepapegøjer samt sælge dværgpapegøjer og spurvepapegøjer gratis i forbindelse med vore to store arrangementer, Agapornis/Forpusdag og Salg og ungfugle show.

Læs klubbens privatlivspolitik her!

Kontingent for et år, 1. januar - 31 december:

Danmark: DKK. 325,- • Gebyr ved indmeldelse DKK. 50,- • Danske Bank, reg.nr.: 1551, konto: 2306530

Rest of the world: EUR. 45,- • Gebyr ved indmeldelse EUR. 7,- (Fee at the enrollment EUR. 7,-) • Danske Bank, reg.nr.: 1551, konto: 2306530 SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK82 3000 0002 3065 30

Er du interesseret i at blive medlem, send en mail til
info@danskagapornisklub.dk

med
- Navn
- Adresse
- Postnr
- By
- Land
- Email
- Telefonnr.  

Bliv medlem2