Dværgpapegøje-Nyt - klubben’s medlemsbladBladet

Dværgpapegøje-Nyt
6 gange årligt, modtager klubben’s medlemmer et nummer af Dværgpapegøje-Nyt.
Bladet udsendes i februar, april, juni, august, oktober, december og indeholder bl.a. såvel danske som udenlandske artikler.
Artiklerne, som er baseret på især fugleholders egne idéer, erfaringer og fotos, beskriver naturformer, artstypiske mutationer, arvelighedslære, opdræt, foderemner, bur- og voliereforhold, udarbejdelse af standardbeskrivelser og meget mere.
Desuden indeholder bladet også køb/salg/bytte annoncer og opdrætsannoncer.

 

Temablad
Endelig må vi ikke glemme Dværgpapegøje-Nyts Temablad. Dette blad indeholder udelukkende artikler, såvel gamle som nye, om et enkelt emne med relation til hobbyen, evt. på opfordring fra medlemmerne.
I serien af Temablade er følgende udgivelser:

Temablad13Gråhovedet dværgpapegøje
• Taranta dværgpapegøje

• Orangehovedet dværgpapegøje
• Rosenhovedet dværgpapegøje
• Rødhovedet dværgpapegøje
• Sorthovedet dværgpapegøje
• Jordbærhovedet dværgpapegøje
• Sodbrunhovedet dværgpapegøje
• Spurvepapegøjer

• Lessons spurvepapegøje
• Gulmasket spurvepapegøje
• Genetik & mutationer
• Ernæring
• Råd & behandling
• Bur & voliere
• Aktivering & berigelse
• Udstilling