Program:

IMG 3688
Kl.: Aktivitet: 
700 - 800  Opstilling.
800 - 900  Indlevering af de tilmeldte fugle til Ungfugle Show samt salgsafdelingen. Kun adgang for sælger og udstillier!
900 - 1000 Morgenkaffe for alle interesserede. Tilmelding nødvendig!
930 - 1230 Bedømmelse af de tilmeldte ungfugle (fra 2018 & 2019). Alle interesserede kan overvære bedømmelsen, men husk, at der ikke må kommenteres på bedømmelserne. Er der spørgsmål til dommeren, må det vente til efter bedømmelsen.
1000 - 1600 Stor dværg- & spurvepapegøjemarked, hvor der fremvises og sælges dværgpapegøjer og spurvepapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer (se salgsliste).
1230 - 1330 Frokost for alle interesserede. Tilmelding nødvendig!
1600 - 1800 Fælles oprydning.
1800 - 1900 Aftenarrangement for alle interesserede med spisning og præmieoverrækkelse. Tilmelding nødvendig!


Speciel for medlemmer:

Helt unikt for Dansk Agapornis Klubs medlemmer, kan du gratis få bedømt dine tilmeldte ungfugle samt gratis tilmelde og sælge dværgpapegøjer og spurvepapegøjer.

  • Har du ingen udstillingsbure, eller har du ikke nok, kan du leje dem igennem klubben for kr. 25,- pr. bur.IMG 3666

Tilmeldingsfrist:

  • Tilmelding af udstillingsfugle skal ske senest lørdag den 12. oktober 2019.
  • Tilmelding af salgsfugle skal helst ske senest lørdag den 19. oktober 2019.

Samme tidsfrist bedes forsøgt overholdt ved tilmelding til morgenkaffe, frokost og/eller aftensmad.

(Online tilmelding er åben fra 1. oktober til 29. oktober)

 

Priser:

Der er gratis entré for alle interesserede til denne event.
 IMG 3679

Tilmelding efter eget ønske til:

  • Morgenkaffe kr. 65,- (børn u/12 år kr. 32,50).
  • Frokost kr. 95,- (børn u/12 år kr. 47,50).
  • Tilbud, dagsarrangement bestående af morgenmad og frokost, kr. 150,- (børn u/12 år kr. 75,-).
  • Aftensmad kr. 140,- (børn u/12 år kr. 70,-).
  • Tilbud, dagsarrangement bestående af morgenmad, frokost og aftensmad kr. 250,- (børn u/12 år kr. 125,-).
I Cafeteriet kan du hele dagen købe drikkevarer, kaffe eller the, vand og øl. 

 

Salgsliste:

Udpluk af de fugle der vil være på salgsstanden:
(opdateres løbende frem til den 31. oktober)
Art: Farve/mutation:
Dværgpapegøjer (Agapornis)  

Taranta
(A. taranta)

 

Rosenhovedet 
(A. roseicollis) 

Rødhovedet
(A. fischeri)

Sorthovedet
(A. personatus

Sodbrunhovedet
(A. nigrigenis

Jordbærhovedet
(A. lilianae)

Spurvepapegøjer (Forpus) 

Lessons
(F. coelestis)


Gæstekort:

Er du ikke medlem af Dansk Agapornis Klub, men interesseret i at sælge dværgpapegøjer og spurvepapegøjer samt tilmelde ungfugle til bedømmelse, kan du købe et gæstekort, kr. 50,-. Med et gæstekort, kan du på lige fod med klubbens medlemmer, gratis tilmelde salgsfugle samt ungfugle til bedømmelse. 

IMG 3675

  

Information:

• Plakat
 Pulje-/Gruppe-/Serieinddeling
Salgsregler
Gæstekort
Kørselsvejledning
Kontakt: Dansk Agapornis Klub • Tel.: (0045) 3810 3112 • info@danskagapornisklub.dk

OBS! Der tages forbehold for programændringer og prisstigninger