Køb/salg/bytte annoncer (må benyttes af alle interesserede)
Med en annonce under "køb/salg/bytte", kan du købe, sælge eller bytte alt vedrørende vores hobby (dværg– og spurvepapegøjer).
Annoncer under denne rubrik er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer skal sammen med annoncen (gælder kun salgsannoncer) indbetale DKK. 25,- til konto: reg.nr. 1551 kontonr. 2306530. Annonceteksten (max. 400 karakterer) sendes i nedenstående formular.
Annoncen bringes i et nummer af Dværgpapegøje-Nyt samt på dette web-site, under Køb/Salg/Bytte, i 2 måneder eller til annoncøren giver besked om at få annoncen fjernet.

Opdrætsannonce (kun for medlemmer)
Med en opdrætsannonce reklamerer du for din hobby, hvilket givetvis vil give en del kontakter.
Annoncen bringes i en hel årgang af Dværgpapegøje-Nyt (6 nummer) plus Temabladet.
Pris for annoncen i fuld bredde (A5 format) er DKK. 100,- pr. påbegyndt 27 mm. Skal annoncen være med logo, foto eller lignende, koster det DKK. 25,- ekstra (på betingelse af, at det medsendte er af en ordentlig kvalitet, ellers koster det DKK. 50,- første gang). Mod et tillæg på 50%, kan annoncen også bringes i farve.
Ved køb af en opdrætsannonce i Dværgpapegøje-Nyt, kan du efter eget ønske også få en opdrætsannonce gratis på dette web-site.

OBS!
Din annonce må indeholde alt vedrørende vores hobby, når blot den overholder enhver relevant lovgivning og bekendtgørelser, og det ikke er i strid med Dansk Agapornis Klub’s interesser.
Dansk Agapornis Klub påberåber sig ret til at fjerne annoncer der ikke overholder relevant lovgivning og bekendtgørelser, strider imod Dansk Agapornis Klub's interesser eller indeholder urigtige oplysninger.
Dansk Agapornis Klub er ikke inddraget i en evt. handel og kan derfor heller ikke inddrages i en evt. efterfølgende tvist imellem sælger og køber.

 

 

 

 

Information

1,0 = en han • 0,1 = en hun • 0,0,1 = en af ukendt køn.
Eksempel: 1,1,3 = et par, han og hun, med 3 unger af ukendt køn.

Farvebetegnelse med / = splitfugl • farven før / = synlig farve • / efterfulgt af farve = skjult arvelighed.
Eksempel: grøn/blå = grøn fugl med arvelighed til blå.

(1,0 = a male • 0,1 = a female • 0,0,1 = one of unknown sex.
Example: 1,1,3 = a pair, male and female with 3 chicks of unknown sex.

Colour designation with / = a split bird • colour before / = visible colour • / followed colour = hidden heredity.
Example: green/blue = green bird with heredity to blue.)

  

 

 

 

Salgsannonce