Lessons spurvepapegøje (Forpus coelestis)

Naturfarvet      
Den vildtlevende spurvepapegøje er overvejende grøn. Derfor er farvebetegnelsen slet og ret grøn (grøn = naturfarvet).
Herunder kan man se billeder af den grønne lessons spurvepapegøje.
 16111  16010  1601  
Som opdrætter af spurvepapegøjer (og i øvrigt ved alle former for avl og opdræt) bør man besidde en basal viden om genetik. Det gælder for så vidt både i forbindelse med opdræt af naturfarvede fugle som opdræt af mutationsfugle.

Se avlighedslære og farvemutationer.

1,1 Grøn (naturfarvet)

1,1 Green (wildcoulor) 

1,0 Grøn (naturfarvet)

1,0 Green (wildcoulor)

0,1 Grøn (naturfarvet)

0,1 Green (wildcoulor) 

   
Farvemutationer        
En mutation er en arvelig ændring i arveanlægget og opstår til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.
Kendte mutationer hos lessons spurvepapegøjer: Amerikansk gul, blå, cinnamon, mørk-faktor, faded, recessiv grå, lutino, marbled, turkis, misty, dun fallow, dominant broget og recessiv broget.
Herunder kan man se billeder af forskellige mutationer og kombi-mutation (kombination af flere forskellige mutationer).
15 10 blue 15 01 blue 15 10 amerikansk gul 15 01 amerikansk gul  15 10 amerikansk hvid

1,0 Blå

1,0 Blue

0,1 Blå

0,1 Blue

1,0 Yellam grøn
(1,0 Amerikansk gul)
1,0 Yellam green

0,1 Yellam green
(0,1 Amerikansk gul)
0,1 Yellam green

1,0 Yellam blå
(1,0 Amerikansk hvid)
1,0 Yellam blue

15 01 amerikansk hvid

15 10 marbled green 15 01 marbled green  15 10 marbled blue  15 01 marbled blue

0,1 Yellam blå
(0,1 Amerikansk hvid)
0,1 Yellam blue

1,0 Marbled grøn

1,0 Marbled green

0,1 Marbled grøn

0,1 Marbled green

1,0 Marbled blå

1,0 Marbled blue

0,1 Marbled blå

0,1 Marbled blue 

15 10 faded

15 01 faded 15 10 faded blue 15 10 cinnamon  15 01 cinnamon

1,0 Faded grøn

1,0 Faded green

0,1 Faded grøn

0,1 Faded green 

1,0 Faded blå

1,0 Faded blue 

1,0 Cinnamon grøn

1,0 Cinnamon green 

0,1 Cinnamon grøn

0,1 Cinnamon green

15 10 fallow blue

15 10 lutino  15 01 lutino  15 10 albino  15 10 df. dominant broget green

1,0 Dun fallow blå

1,0 Dun fallow blue

1,0 Lutino

1,0 Lutino 

0,1 Lutino

0,1 Lutino 

Albino

Albino 

1,0 Dominant broget grøn

1,0 Domnant pied green

 15 01 ef. dominant broget green        

0,1 Dominant broget grøn

0,1 Dominant pied green