Taranta dværgpapegøje (A. taranta)

Naturfarvet      
Den vildtlevende dværgpapegøje er overvejende grøn. Derfor er farvebetegnelsen slet og ret grøn (grøn = naturfarvet).
Herunder kan man se billedet af den grønne taranta dværgpapegøje.
2001  2001 10  2001 01 
Som opdrætter af dværgpapegøjer (og i øvrigt ved alle former for avl og opdræt) bør man besidde en basal viden om genetik. Det gælder for så vidt både i forbindelse med opdræt af naturfarvede fugle som opdræt af mutationsfugle.

Se avlighedslære og farvemutationer.

1,1 Grøn (naturfarvet)

1,1 Green (wildcoulor) 

1,0 Grøn (naturfarvet)

1,0 Green (wildcoulor)

0,1 Grøn (naturfarvet)

0,1 Green (wildcoulor) 

   
Farvemutationer        
En mutation er en arvelig ændring i arveanlægget og opstår til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.
Kendte mutationer hos taranta dværgpapegøjer: Mørk-faktor, misty, bronze fallow, pale fallow og turkis.
Herunder kan man se billeder af forskellige mutationer og kombi-mutation (kombination af flere forskellige mutationer).

2.002 10

2.002 01

2.004 10

2.004 01 2.Misty 10

1,0 Mørk grøn

1,0 D green

0,1 Mørk grøn

0,1 D green

1,0 Oliven grøn

1,0 DD green

0,1 Oliven grøn

0,1 DD green

1,0 EF misty grøn

1,0 SF misty green

2.Misty 01        

0,1 EF misty grøn

0,1 SF misty green