Sorthovedet dværgpapegøje (A. personatus)

Naturfarvet      
Den vildtlevende dværgpapegøje er overvejende grøn. Derfor er farvebetegnelsen slet og ret grøn (grøn = naturfarvet).
Herunder kan man se billedet af den grønne sorthovedet dværgpapegøje.
6001        
Som opdrætter af dværgpapegøjer (og i øvrigt ved alle former for avl og opdræt) bør man besidde en basal viden om genetik. Det gælder for så vidt både i forbindelse med opdræt af naturfarvede fugle som opdræt af mutationsfugle.

Se avlighedslære og farvemutationer.

Grøn (naturfarvet)

Green (wildcoulor)

       
Farvemutationer        
En mutation er en arvelig ændring i arveanlægget og opstår til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.
Kendte mutationer hos sorthovedet dværgpapegøjer: Recessiv lutino, sort øjet gul, pastel, mørk-faktor, bronze fallow, blå, edged, misty, slaty, dilute, pale fallow, dun fallow, dominant broget, recessiv broget, viol-faktor, turkis og euwing.
Herunder kan man se billeder af forskellige mutationer og kombi-mutation (kombination af flere forskellige mutationer).

6.002

6.004 6.005 6.006 6.007

Mørk grøn

D green

Oliven grøn

DD green

Blå

Blue

Cobolt

D blue

Viol

Violet

6.008 6 Pastel green 6 Pastel viol 6.068 6 Dilute green

Mauve

DD blue

Pastel grøn

Pastel green

Pastel viol

Pastel violet

Lutino

NSL ino

Dilute grøn

Dilute green

6 Dominant broget green

6 Dominant broget blue

6 Roed

   

Dominant broget grøn

Dominant pied green

Dominant broget blå

Dominant pied blue

*Rød* (mutation?)

*Red* (mutation?)