Sodbrunhovedet dværgpapegøje (A. nigrigenis)

Naturfarvet      
Den vildtlevende dværgpapegøje er overvejende grøn. Derfor er farvebetegnelsen slet og ret grøn (grøn = naturfarvet).
Herunder kan man se billedet af den grønne sodbrunhovedet dværgpapegøje.
8001       
Som opdrætter af dværgpapegøjer (og i øvrigt ved alle former for avl og opdræt) bør man besidde en basal viden om genetik. Det gælder for så vidt både i forbindelse med opdræt af naturfarvede fugle som opdræt af mutationsfugle.

Se avlighedslære og farvemutationer.

Grøn (naturfarvet)

Green (wildcoulor) 

       
Farvemutationer        
En mutation er en arvelig ændring i arveanlægget og opstår til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.
Kendte mutationer hos sodbrunhovedet dværgpapegøjer: Recessiv lutino, sort øjet gul, pastel, mørk-faktor, blå, edged, misty, slaty, dilute, dominant broget, recessiv broget, viol-faktor, turkis og euwing.
Herunder kan man se billeder af forskellige mutationer og kombi-mutation (kombination af flere forskellige mutationer).

8.005

8.007 8.068  8.241 8 Dilute cobolt 

Blå

Blue

Viol

Violet

Lutino

NSL ino

Dilute grøn

Dilute green

Dilute cobolt

Dilute D blue

8 Sort oejet gul

8 Df. misty green

     

Sort øjet gul

Dark eyed yllow

Df. misty grøn

Df. misty green