Rødhovedet dværgpapegøje (A. fischeri)

Naturfarvet      
Den vildtlevende dværgpapegøje er overvejende grøn. Derfor er farvebetegnelsen slet og ret grøn (grøn = naturfarvet).
Herunder kan man se billedet af den grønne rødhovedet dværgpapegøje.
5001       
Som opdrætter af dværgpapegøjer (og i øvrigt ved alle former for avl og opdræt) bør man besidde en basal viden om genetik. Det gælder for så vidt både i forbindelse med opdræt af naturfarvede fugle som opdræt af mutationsfugle.

Se avlighedslære og farvemutationer.

Grøn (naturfarvet)

Green (wildcoulor)

       
Farvemutationer         

En mutation er en arvelig ændring i arveanlægget og opstår til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.
Kendte mutationer hos rødhovedet dværgpapegøjer: Recessiv lutino, sort øjet gul, pastel, mørk-faktor, bronze fallow, blå, edged, misty, slaty, dilute, pale fallow, dun fallow, faded, pale,
dominant broget, recessiv broget, viol-faktor, turkis, opaline og euwing.
Herunder kan man se billeder af forskellige mutationer og kombi-mutation (kombination af flere forskellige mutationer).

5 Mørk green 5 Blue 5 Cobolt 5 Ef. viol cobolt 5 Mauve

Mørk grøn

D green 

Blå

Blue 

Cobolt

D blue 

Viol

Violet 

Mauve

DD blue

5 Pastel green

5 Pastel blue

5 Pastel cobolt

5 Pastel mauve

5 Sort oejet gul

Pastel grøn

Pastel green

Pastel blå

Pastel blue

Pastel cobolt

Pastel D blue

pastel mauve

Pastel DD blue

Sort øjet gul

DEC green (Dark eyed yellow)

5 Lutino

5 PastelIno

5 Sort oejet gul Ino

5 Sort oejet gul slaty

5 Slaty

Lutino

NSL ino

PastelIno

PastelIno

Sort øjet gul Ino

DEC Ino

Sort øjet gul slaty

DEC slaty

Slaty

Slaty

5 Bronze fallow green 5 Bronze fallow blue  5 Bronze fallow cobolt  5 Pale fallow green  5 Ef. euwing green 

Bronze fallow grøn

Bronze fallow green 

Bronze fallow blå

Bronze fallow blue  

Bronze fallow cobolt

Bronze fallow D blue  

Pale fallow grøn

Pale fallow green  

Ef. euwing grøn

Sf. euwing green

5 Ef. edged green

5 Ef. edged blue

5 Df. edged green

5 Dominant broget green  5 Dominant broget blue 

Ef. edged grøn

Sf. edged green

Ef. edged blå

Sf. edged blue

Df. edged grøn

Df. edged green 

Dominant broget grøn

Dominant pied green

Dominant broget blå

Dominant pied blue

5 Dominant broget cobolt  5 Turkis blue       

Dominant broget cobolt

Dominant pied D blue

TurkisBlå

TurquoiseBlue