Bladet

Dværgpapegøje-Nyt nr. 4, august 2017

Indhold:

Opbygning af en stamme - to forskellige metoder
- fire fugle som udgangspunkt, tekst Bjarne Povlsen

Hej - jeg er nyt medlem
- denne gang har vi glæde af at kunne præsentere et nyt medlem, redigeret af Ulf Roland Andersen

Salgs- & kursusdag i Brædstrup Hallen
- så mødes vi forhåbentlig igen, søndag den 5. november

Kan jeg skrive en artikel? - naturligvis kan du det!
- vi er alle fra naturens hånd udstyret med et vist antal talenter, sagen er så bare, hvordan man udnytter dem

Standardbeskrivelser - Revidering
- kig standardbeskrivelser for rosenhovedet dværgpapegøje i lutino, lutino aqua og orangemasket lutino igennem og indsend evt. rettelser og/eller tilføjelser

Årets sommerudflugt på Fyn og i Jylland
- på Fyn søndag den 13. august og i Jylland søndag den 27. august

Hvornår skal dværgpapegøjer starte med at yngle?
- det kan være svært at vente med at sætte den nye fugl i avl, tekst Jørgen Madsen

Bladet er denne gang, kun til medlemmer, vedlagt nye reviderede sider af "D.A.K's adresser/Hvem er vi?" klar til indsættelse i Klubguiden.

Hvornår skal dværgpapegøjer starte med at yngle?Foto 1

Tekst & fotos: Jørgen Madsen, Fraugde

Vi hører fra alle sider og fra mange opdrættere, at fuglene er kønsmodne, når de er 1 år - og derefter kan de anvendes i avlen.
Når vi endelig har fundet, købt eller avlet en speciel fugl, så kan det være meget svært at vente med at sætte denne fugl i avl – vi vil jo så gerne have flere af denne specielle type.
Fuldt forståelig holdning – vi lader os begejstre af vores hobby og vores opdræt.
Vi har alle prøvet at sætte fugle, som er yngre end 12 måneder, i avl – vi kan simpelt hen ikke vente med at se resultatet af en længe ventet og planlagt parring. Og vi får da også unger, når vi bruger de unge fugle i avlen. Men – hvad nu, hvis vi venter lidt med at bruge de unge fugle – altså giver dem tid til at vokse mere, måske når de også at fælde endnu en gang, før de skal yngle. Hvilket resultat kommer vi så frem til?
Jeg har generelt altid været godt tilfreds med avls resultaterne hos de unge fugle hos mig (altså 1. gangs ynglende fugle). Der har været kuld, hvor der kun har været ubefrugtede æg – det er meget almindeligt hos unge fugle, som ikke har "leget far, mor og børn" før. Men – kunne jeg gøre det bedre – altså forbedre mit avls resultat - vel at mærke uden at presse fuglene
Da 2016 startede, begyndte jeg et opdræts forsøg. Fuglene skulle nu være 18 måneder, før de blev brugt i avlen. Alt andet – så som foder og lys var uændret ift. 2015. Eneste ændring var, at fuglene blev ½ år ældre, før de blev sat i par.
I det daglige er det umuligt at se en forskel – der skal det helt store overblik til. Nu er 2016 gået, og opdræts analysen for 2015 og 2016 ser sådan ud:
Foto 4
Kriterier for analysen:

Der er kun medtaget par, hvor begge fugle yngler for 1. gang.Foto 2
Par, hvor en ungfugl er parret med en erfaren og ældre fugl, medtages ikke.
Hvis et par starter 1. gangs yngel i 2015 – så medregnes deres "unger på pind 2015" i opgørelsen for 2015.
Hvis de fortsætter med at yngle i 2016 – så medregnes deres "unger på pind 2016" i opgørelsen for 2016.
Det er så heldigt, at der er næsten samme antal 1. gangs parringer i 2015 og 2016 (39 & 38) – det gør tallene lettere sammenlignelige.
Antal æg er (lidt overraskende) også næsten ens (172 og 173). Her havde jeg forventet, at antallet for 2016 havde været større – fuglene, der anvendes i 2016, er jo ½ år ældre.
Samme betragtning gør sig gældende for antal befrugtede æg (133 og 126).
Men – ser vi på antal klækkede æg – så bliver det pludselig rigtig interessant. I 2016 (hvor der yngles med fugle, som er ½ år ældre, end jeg gjorde i 2015) er der i gennemsnit klækket ½ æg mere pr. kuld.
Er der så forøget dødelighed blandt ungerne i 2016 – nej det dør i gennemsnit 0,7 unge pr. kuld – og dette tal er ens for 2015 og 2016.
Foto 3
Konklusion:

Når der yngles med fugle, som er 1 ½ år - i stedet for at yngle med fugle som kun er 1 år – så kommer der pr. kuld 0,5 fugl mere på pind (en stigning fra 1,5 til 2,0 unger pr. kuld). 0,5 fugl mere, lyder måske ikke af så meget – men her er det beregnet ud fra 38 kuld, og så bliver det pludselig til 19 fugle!!!
Jeg er fuldstændig overbevist om, at mine unger fra 2016 gennemsnitlig er både større og af bedre kvalitet – og forsøger fremover at styre min utålmodighed og venter med at yngle med fuglene indtil de er 1 ½ år.